זכויות יוצרים


מלוא זכויות היוצרים המופיעים בבלוג זה לרבות התכנים, עיצוב, התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים ל-Nati בלבד. אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, למכור, לשדר, לפרסם, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי בכל או בחלק מתכניו של הבלוג, כולל תמונות, וכל דבר אחר המוצג בבלוג, אלא אם ניתנה רשות כתובה וחתומה לכך בכתב ומראש ע''י Nati. במידה והחלטתם להעתיק או להעביר לצד שלישי מתכונים או תכנים – אנא הקפידו לצרף קישור ישיר לבלוג או לפוסט, בליווי הקרדיט לבעלת הבלוג. עם זאת, חל איסור גורף להשתמש בתמונות או עבודות גרפיות המוצגות בבלוג של Nati.

הסימן © או "זכויות יוצרים" בלשון החוק, מתכוונים לכך שאסור לגנוב יצירה של אחרים.

אני לא מצליחה להבין סיבות לגנבת יצירות וקרדיט של אחרים. וכיצד מרגיש עם עצמו אותו אדם אחרי גנבה. האם קבלת פרגון אותו קיבל במרמה באמת מטפח לו את האגו? אני עובדת קשה על כל פוסט ופוסט, על כל תמונה, על כל ניסוח, על הרכבת כל מתכון. זהו עמל רב! כבדו בבקשה את מה שעושים אחרים. הבלוג שלי הוא היצירה שלי. הא נכתב בשבילכם, אבל נכתב בזכותי, והעריכו את זה בבקשה. אני שמחה לחלוק עמכם את המתכונים שלי, את החוויות שלי, את המתרחש במטבחי, אני שמחה לתת לכם רעיונות והשראה. המתכונים הם ממני אליכם באהבה. אבל! אל תשכחו לתת את הקרדיט למי שעמל בשבילכם. עם זאת, אני מדגישה שוב ושוב: אינני מאפשרת כל שימוש בתמונות שלי. אינני מאפשרת העתקת תמונות. כבדו את זכויות היוצרים, כבדו עבודה של אחרים, אל תיקחו את מה שלא שייך לכם.

אני מאוד מקווה שהדרכים שלי ושל גנבי היצירות לא יצטלבו וכל אחד יחיה את חיו ויעסוק בתחביביו בכבוד. כל בקשתי הצנועה היא לא לפלוש לעולם הטעים והיפה שלי עליו חשוב לי לשמור בקפידה. עבורי הבלוג שלי זה הרבה יותר מסתם תמונות או מלל – הבלוג שלי הוא חלקיק ממני משום שבכל פוסט ובכל תמונה שלי אפשר לראות את נשמתי, את מצב רוחי ואת השתקפותי.

אני מודה מאוד לכל מי שמעדכן אותי בעניין, ואשמח אם כל אחד שנתקל בגניבת תמונות או התכנים מהבלוג יודיע לי.

בתקווה להבנה מלאה,

שלכם נטי

רשומות פופולריות